“ธนกร” มอง ฝ่ายค้านข้อมูลไม่พอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจ แนะให้รัฐบาลทำงานก่อน

“ธนกร” มอง ฝ่ายค้านข้อมูลไม่พอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจ แนะให้รัฐบาลทำงานก่อน

“ธนกร” แนะฝ่ายค้าน อย่าฝืน หากข้อมูลไม่พอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจ แต่ควรให้เวลานายกฯ และรัฐบาลทำงานเต็มที่ก่อน เพราะยังไม่ได้ใช้งบจึงไม่พบทุจริต ไม่อย่างนั้นจะกลายเป็นแค่การทำพิธีกรรมในสภาฯ เท่านั้น

แหล่งที่มา

Share:
Scroll to Top