สถาบันวิทยาลัยชุมชน ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 45 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 5 - 11 มีนาคม 2567

สถาบันวิทยาลัยชุมชน ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 45 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 5 – 11 มีนาคม 2567

 

ตำแหน่งและอัตราบรรจุ

1) นักวิชาการศึกษา         26        อัตรา (บรรจุทั่วประเทศ)

คุณวุฒิปริญญาโท – ตรี ในสาขาวิชาที่กำหนดในแต่ละสาขาตามประกาศ

2) นักวิชาการวัดและประเมินผล        4        อัตรา

คุณวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาที่กำหนดในแต่ละสาขาตามประกาศ

3) เจ้าหน้าที่งานทะเบียน            4        อัตรา

คุณวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาที่กำหนดในแต่ละสาขาตามประกาศ

4) นักประชาสัมพันธ์        1        อัตรา

ปริญญาตรี ทางหรือสาขาวิชานิเทศศาสตร์ สื่อสารมวลชน วารสารศาสตร์ ประชาสัมพันธ์ โฆษณา

5) เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป        1        อัตรา

ปริญญาตรี ทางหรือสาขาวิชาการจัดการทั่วไป นิเทศศาสตร์ การจัดการสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์ ปกครองท้องถิ่น

6) นักวิชาการเงินและบัญชี            2        อัตรา

ปริญญาตรี กลุ่มวิชา ทางหรือสาขาวิชา บริหารธุรกิจ การเงิน การธนาคาร การบัญชี

7) ผู้สอน            1        อัตรา

ปริญญาตรี ทางหรือสาขาวิชา เครื่องกล

8) นักวิชาการคอมพิวเตอร์            6        อัตรา

ปริญญาตรี ทางหรือสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ

พนักงานราชการ ไม่ต้องผ่านภาค ก. ของ ก.พ. และอาจได้ต่อสัญญาได้อีก

การรับสมัครสอบ

ผู้ประสงค์สมัครสอบสามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ iccs.thaijobjob.com ระหว่างวันที่ 5-11 มีนาคม 2567 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันทำสํญยา จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2567

สถาบันวิทยาลัยชุมชน จะประกาศรายชื่อผุ้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ในวันที่ 22 มีนาคม 2567

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม        |            ระบบรับสมัครออนไลน์แหล่งที่มา

Share:
Scroll to Top