3 การไฟฟ้า ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกับวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย  ด้านมาตรฐานการออกแบบ และการก่อสร้างระบบไฟฟ้าใต้ดิน

3 การไฟฟ้า ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกับวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ด้านมาตรฐานการออกแบบ และการก่อสร้างระบบไฟฟ้าใต้ดิน

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567  MEA หรือการไฟฟ้านครหลวง ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกับวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย  ด้านมาตรฐานการออกแบบ และการก่อสร้างระบบไฟฟ้าใต้ดิน 3 การไฟฟ้า โดยมีนายฐิติวุฒิ เงินคล้าย รองผู้ว่าการ MEA นายประสงค์ ดีลี ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) และนายสรวิชญ์ หิมะมาน ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมระบบส่ง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (EGAT) พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ 3 การไฟฟ้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ โดยมี รศ.ดร.วัชรินทร์ กาสลัก นายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ให้การต้อนรับ ณ ห้อง Board room อาคาร วสท. 

#3การไฟฟ้า

#MEA #การไฟฟ้านครหลวง

#PEA #การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

#EGAT #การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

#วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย 

#พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานครแหล่งที่มา

Share:
Scroll to Top