4 โรคอันตราย ที่มาพร้อมแดด และอากาศร้อนอบอ้าว

4 โรคอันตราย ที่มาพร้อมแดด และอากาศร้อนอบอ้าว

  นอกจาก ฮีทสโตรก หรือ โรคลมแดดแล้ว ที่อาจเกิดขึ้นจากแดดร้อนจัด ยังมีอีกหลายโรคที่มาพร้อมแดดร้อนจัดๆ รู้วิธีป้องกันเพื่อสุขภาพที่ดีในฤดูร้อน

แหล่งที่มา

Share:
Scroll to Top