“พิธา” แซะนายกฯ ดันไทยเป็นศูนย์กลางการบิน ถามกลับ "ทำเพื่อใคร"

“พิธา” แซะนายกฯ ดันไทยเป็นศูนย์กลางการบิน ถามกลับ "ทำเพื่อใคร"

Scroll to Top