ผลิตภัณฑ์สุขภาพใดบ้างที่จำเป็นต้องมี อย.

ผลิตภัณฑ์สุขภาพใดบ้างที่จำเป็นต้องมี อย.

  อย. หรือสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (Food and Drug Administration) มีหน้าที่ในการดำเนินงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคจากการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพ ซึ่งผลิตภัณฑ์สุขภาพส่วนใหญ่ก็จะหมายถึง อาหาร ยา เวชภัณฑ์ และเครื่องสำอาง

แหล่งที่มา

Share:
Scroll to Top