เตือน !!! ลักลอบตัดสายไฟฟ้า ลักลอบขโมยฝาบ่อพักสายไฟฟ้าใต้ดิน และลักลอบใช้ไฟฟ้าผิดกฎหมาย เสี่ยงเกิดอันตราย

เตือน !!! ลักลอบตัดสายไฟฟ้า ลักลอบขโมยฝาบ่อพักสายไฟฟ้าใต้ดิน และลักลอบใช้ไฟฟ้าผิดกฎหมาย เสี่ยงเกิดอันตราย

MEA หรือการไฟฟ้านครหลวง เตือนลักลอบตัดสายไฟฟ้า ลักลอบขโมยฝาบ่อพักชั่วคราวที่ใช้วางท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดิน และลักลอบใช้ไฟฟ้าผิดกฎหมาย ไม่ปลอดภัยเสี่ยงเกิดอันตราย MEA มีการตรวจสอบอย่างต่อเนื่องและจะดำเนินคดีตามกฎหมายกับผู้ที่ลักลอบตัดสายไฟฟ้า ลักลอบขโมยฝาบ่อพักสายไฟฟ้าใต้ดิน และลักลอบใช้ไฟฟ้าทุกราย โดยจะประสานความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบเพิ่มเติมในสถานที่เป้าหมายที่เข้าข่ายต้องสงสัยในพื้นที่ให้บริการของ MEA กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ ทั้งนี้ MEA ขอขอบคุณประชาชนที่ช่วยกันดูแลสอดส่อง และรายงานเบาะแสการละเมิดทรัพย์สินสาธารณะ เพื่อความปลอดภัยของส่วนรวม 

หากประชาชนพบเห็นการละเมิดการใช้ไฟฟ้าที่ผิดกฎหมาย หรือพบอุปกรณ์ไฟฟ้าในสภาพชำรุดหรือไม่ปลอดภัยสามารถแจ้งเหตุได้ที่ MEA Smart Life Application ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนระบบ iOS และ Android ของ MEA หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ช่องทางโซเชียลมีเดียต่าง ๆ ได้แก่ Facebook: การไฟฟ้านครหลวง MEA Line: MEA Connect(@MEAthailand) สัญลักษณ์โล่สีเขียวนำหน้าชื่อบัญชีทางการ X: @mea_news, และศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้าการไฟฟ้านครหลวง MEA Call Center 1130

#ลักลอบตัดสายไฟฟ้า #ลักลอบขโมยฝาบ่อ #ลักลอบใช้ไฟฟ้า #ผิดกฎหมาย

#MEA #การไฟฟ้านครหลวง

#พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานครแหล่งที่มา

Share:
Scroll to Top