กรมกิจการเด็กและเยาวชน ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 42 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11-29 มีนาคม 2567

กรมกิจการเด็กและเยาวชน ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 42 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11-29 มีนาคม 2567


#1. รายละเอียดตำแหน่ง

1.1 นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ            3        อัตรา

อัตราเงินเดือน    15,000 – 16,500    บาท

ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขา

1.2 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฎิบัติการ        1        อัตรา

อัตราเงินเดือน    15,000 – 16,500    บาท

ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขา

1.3 นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ        2        อัตรา

อัตราเงินเดือน    15,000 – 16,500    บาท

ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี บริหารธุรกิจ หรือเศรษฐศาสตร์ 

1.4 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน        9        อัตรา

อัตราเงินเดือน    11,500 – 12,650    บาท

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขา

1.5 เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน            13        อัตรา

อัตราเงินเดือน    11,500 – 12,650    บาท

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขา

1.6 เจ้าพนักงานพัฒนาสังคมปฏิบัติงาน            9        อัตรา

อัตราเงินเดือน    11,500 – 12,650    บาท

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขา

1.7 เจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติงาน        5        อัตรา

อัตราเงินเดือน    11,500 – 12,650    บาท

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขา

#2. คุณสมบัติเพิ่มเติม

2.1 ผู้สมัครสอบทุกตำแหน่ง ต้องผ่านภาค ก. ของ ก.พ. ในระดับวุฒิการศึกษาที่ใช้สมัคร หรือสูงกว่า

2.2 ผู้สมัครต้องมีคุณวุฒิทางการศึกษาจากสถาบันที่ ก.พ. ประกาศรับรอง ตรวจสอบได้ที่นี่

#3. การรับสมัครสอบ

ผู้ประสงค์สมัครสอบ กรมกิจการเด็กและเยาวชนกำหนดรับสมัครทางออนไลน์ ทางเว็บไซต์ dcy.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม เวลา 08.30 น. ถึงวันที่ 29 มีนาคม 2567 เวลา 23.59 น. ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

#4. การประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบการสอบ

วันที่ 9 พฤษภาคม 2567

อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัคร        |        เว็บไซต์ระบบรับสมัครสอบออนไลน์แหล่งที่มา

Share:
Scroll to Top