กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 8 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11-28 มีนาคม 2567

กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 8 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11-28 มีนาคม 2567

 

#1.ตำแหน่งงานที่เปิดสอบและคุณสมบัติเบื้องต้น

1.1 นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ            2        อัตรา

เงินเดือน    15,000 – 16,500    บาท

ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขา

1.2 นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ        2        อัตรา

เงินเดือน    15,000 – 16,500    บาท

ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี บริหารธุรกิจ หรือเศรษฐศาสตร์

1.3 เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน        4        อัตรา

เงินเดือน    11,500 – 12,650    บาท

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขา

ต้องผ่านภาค ก. ของ ก.พ. ในระดับวุฒิการศึกษาเดียวกับที่กำหนดรับสมัคร หรือสูงกว่า

#2. การตรวจสอบคุณวุฒิ

สามารถตรวจสอบคุณวุฒิสมัครสอบราชการ ที่ ก.พ. ประกาศรับรอง ได้ที่นี่ ocsc.go.th

#3. วิธีการสมัครสอบ

ผู้ประสงค์สมัครสอบกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ dcce.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 8-28 มีนาคม 2567 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

#4. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ ฯลฯ

วันที่ 11 เมษายน 2567

อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัคร        |            ระบบรับสมัครสอบออนไลน์แหล่งที่มา

Share:
Scroll to Top