วันสตรีสากล "สุดารัตน์" ชี้ Mindset คือจุดแข็งของผู้หญิงในทางการเมือง

วันสตรีสากล “สุดารัตน์” ชี้ Mindset คือจุดแข็งของผู้หญิงในทางการเมือง

“สุดารัตน์” ชี้ Mindset คือ จุดแข็งของผู้หญิงในทางการเมือง ระบุ คิดทุกอย่างบนหลักความยั่งยืน ยึด Positive Thinking ลุยสู้งาน อึดถึกทน พร้อมเปิดพื้นที่ให้สตรีมีบทบาทนำ เพื่อพัฒนาประเทศ

วันที่ 8 มี.ค. คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ หัวหน้าพรรคไทยสร้างไทย ปาฐกถาพิเศษ เนื่องในวันสตรีสากล International Women’s Day “Change in Challenge” ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยกล่าวว่า บทบาทผู้หญิงในทางการเมือง จะมีทั้งโอกาส และความยากลำบากในเวลาเดียวกัน อยู่ที่เราจะมีวิธีการอย่างไร ในการเข้ามาทำงานให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืน

คุณหญิงสุดารัตน์ มองว่า จุดแข็งของผู้หญิงในทางการเมืองคือ Mind set โดยเฉพาะธรรมชาติของผู้หญิงในฐานะที่เป็นแม่ ต้องการเห็นอนาคตที่ดี จึงมองทุกอย่างอยู่บนหลักการของความยั่งยืน โดยทำงานอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยไม่เกี่ยงงาน อึดถึกทน มีความมุ่งมั่นและความพยายามสูง ที่สำคัญคือการคิดแบบ Positive Thinking ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งโดยเฉพาะสิ่งที่ตนได้สัมผัส เมื่อเริ่มต้นการเมือง คือการลงพื้นที่พูดคุยกับพี่น้องประชาชน สัมผัสได้ว่าความต้องการของผู้หญิงตั้งอยู่บนความยั่งยืน เช่นการมีศูนย์เด็กเล็ก มีโรงเรียนที่ดีให้กับลูกหลาน

คุณหญิงสุดารัตน์ กล่าวด้วยว่า การผลักดันให้สตรี เข้ามามีบทบาทในสภา เป็นเรื่องที่พรรคไทยสร้างไทยให้ความสำคัญ และพยายามผลักดันให้เป็นรูปธรรม แต่เมื่อมาพิจารณาจากค่าเฉลี่ยทั่วโลกที่พบว่า สัดส่วนของสส.หญิงอยู่ที่ 26.6 เปอร์เซ็นต์ ส่วนค่าเฉลี่ย สส.หญิงในอาเซียนอยู่ที่ 23 เปอร์เซ็นต์เท่านั้น ขณะที่ในสภาผู้แทนราษฎร ปี 2535 มีสส.ที่เป็นผู้หญิงของไทยอยู่ที่ 15 คนจากสส.ในสภาทั้งหมด 360 คน คิดเป็น 4.17 เปอร์เซ็นต์ เท่านั้น แม้ในปัจจุบันสภาผู้แทนราษฎรปี 2566 จะมีสส.หญิง 97 คนจาก 500 คน หรือคิดเป็น 19.4 เปอร์เซ็นต์ ของสภาผู้แทนราษฎรก็ตาม แต่ยังสามารถผลักดัน ให้ สส.หญิงเข้าไปมีบทบาทในสภาเพิ่มขึ้นได้

คุณหญิงสุดารัตน์ ย้ำด้วยว่าตลอดชีวิตทางการเมือง ยึดมั่นอุดมการณ์ประชาธิปไตยมาตลอด ตรงไปตรงมาต่อประชาชน ซื่อสัตย์ต่อประชาชน ไม่ทรยศต่อคำพูดของตนเอง แม้จะต้องเจอกับอุปสรรคมากมายตลอด 32 ปี บนถนนการเมืองก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นอุปสรรคจากสรีระหรือความพร้อมของร่างกาย รวมถึงการถูกใส่ร้ายป้ายสีกล่าวหาด้วยความเท็จ เช่น การนำเรื่องความสัมพันธ์ส่วนตัวที่ไม่เป็นความจริงมาเล่นงาน

ทั้งนี้ ในส่วนของการทำงาน มีหลักคิดที่สำคัญคือการทำงานต้องแจกโอกาส ไม่ใช่คิดแต่การแจกเงิน ต้องทำนโยบายที่สร้างความยั่งยืน พรรคไทยสร้างไทยจึงคิดนโยบายกองทุนเครดิตประชาชน ขึ้นมาโดยให้เปลี่ยนจากการแจกเงิน มาเป็นการแจกเครดิตให้กับประชาชนด้วย “กองทุนเครดิตประชาชน” ซึ่งจะช่วยลดความเหลื่อมล้ำ สร้างโอกาสให้คนตัวเล็กได้ทำมาหากินอย่างยั่งยืน

สามารถกู้ได้ตั้งแต่ 10,000 บาท ดอกเบี้ยเพียง 1 เปอร์เซ็นต์ต่อเดือน หากรักษาเครดิตได้ดีจะกู้เพิ่มได้ไปจนถึง 100,000 บาท เพื่อให้เขาได้มีโอกาสสร้างเนื้อสร้างตัว

คุณหญิงสุดารัตน์ มุ่งหวังให้พรรคไทยสร้างไทย เป็นสถาบันทางการเมืองของประชาชนคนตัวเล็กอย่างแท้จริง เราได้เปิดพื้นที่เพื่อเพิ่มศักยภาพแก่ผู้หญิงให้มีส่วนร่วมกับการเมือง ผ่านการจัดอบรมหลักสูตร “More Women in Politics (More-WIP)” ด้วยเป้าหมายที่จะเพิ่มจำนวนผู้หญิงในการขับเคลื่อนประเทศ และสร้างความเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบายให้เกิดขึ้นจริง

รวมถึงการผลักดันนโยบายด้านอื่นๆ เพื่อส่งเสริมความแข็งแกร่งและความเสมอภาคให้กับผู้หญิง ไม่ว่าจะเป็นการจัดตั้ง “กองทุนพลังหญิง” เพื่อให้ผู้หญิงทุกคนมีงานทำและมีการ Upskill & Reskill ของตัวเอง, ตั้งศูนย์ “Women Care” เพื่อส่งเสริมและสร้างสุขภาพที่แข็งแรงให้ผู้หญิง, จัดตั้ง “กองทุนแม่เลี้ยงเดี่ยว” เพื่อให้แม่เลี้ยงเดี่ยวมีอาชีพและรายได้ที่มั่นคง สามารถเลี้ยงดูตัวเองและบุตรได้

แหล่งที่มา

Share:
Scroll to Top