กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ประกาศสอบคัดเลือกบุคคลผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า เป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ จำนวน 500 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 12-17 มีนาคม 2567

กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ประกาศสอบคัดเลือกบุคคลผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า เป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ จำนวน 500 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 12-17 มีนาคม 2567

 

#1. ตำแหน่งและคุณสมบัติ

ตำแหน่งรองบังคับหมู่ (ทำหน้าที่นักเรียน) กองบังคับการฝึกอบรมตำรวจกลาง  จำนวน  500 อัตรา

– เป็นบุคคลชาย (เฉพาะเพศชาย) และเป็นทหารกองหนุนที่เคยรับราชการในกองประจำการ (ทหารเกณฑ์) โดยให้รวมถึงทหารกองหนุนที่จะปลดประจำการก่อนวันที่ 1 สิงหาคม 2567 หรือก่อนวันที่กำหนดให้มีคำสั่งบรรจุเข้ารับราชการ (นักเรียนนายสิบตำรวจ)

– อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และไม่เกิน 27 ปี บริบูรณ์ นับถึงวันสุดท้ายที่เปิดรับสมัคร

– ร่างกายต้องสูงไม่น้อยกว่า 160 เซนติเมตร รอบ อก ไม่น้อยกว่า 77 เซนติเมตร

– จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า โดยต้องสำเร็จการศึกษาก่อนวันสุดท้ายที่เปิดรับสมัคร

– วุฒิการศึกษาที่ใช้สมัครต้องเป็นวุฒิที่กระทรวงศึกษาธิการ หรือคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (ก.ตร.) หรือ ก.พ. รับรองแล้ว ตรวจสอบที่นี่

– ผู้สมัครไม่สามารถใช้วุฒิการศึกษาที่สูงกว่าที่กำหนดไว้เพื่อเรียกร้องสิทธิการมีคุณวุฒิครบถ้วนในการสมัครสอบได้

– ข้าราชการตรวจชั้นประทวน หรือชั้นพลตำรวจ ไม่มีสิทธิ์สมัครสอบครั้งนี้

ฯลฯ


– ผู้สมัครไม่ต้องผ่านภาค ก. ของ ก.พ. 

– ผู้สมัครต้องมีคุณวุฒิตรงตามประกาศ **โปรดอ่านศึกษารายละเอียดให้ครบถ้วน**

#2. วิธีการและกำหนดการรับสมัคร

กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน รับสมัครทางอินเทอร์เน็ตเว็บไซต์ policeadmission.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 12 – 17 มีนาคม 2567 ตลอด 24 ชั่วโมง ยกเว้นวันที่ 17 มีนาคม 2567 ปิดรับสมัครสมัครในเวลา 16.30 น. 

#3. กำหนดการและรายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบข้อเขียน วันเวลา สถานที่สอบข้อเขียน ผังการสอบ ในวันที่ 8 มิถุนายน 2567 

อ่านรายละเอียดประกาศ        |            ระบบรับสมัครออนไลน์ สอบนายสิบตำรวจ 2567แหล่งที่มา

Share:
Scroll to Top