กรมประชาสัมพันธ์ ประกาศสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 35 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม - 2 เมษายน 2567

กรมประชาสัมพันธ์ ประกาศสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 35 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม – 2 เมษายน 2567

 

#1. ตำแหน่งและอัตราแรกบรรจุ

1.1 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน        1        อัตรา

อัตราเงินเดือน    11,500 – 12,650    บาท

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี การเงินและการธนาคาร

1.2 เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน        1        อัตรา

อัตราเงินเดือน    11,500 – 12,650    บาท

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา

1.3 เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน        1        อัตรา

อัตราเงินเดือน    11,500 – 12,650    บาท

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา

1.4 นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน            30    อัตรา

อัตราเงินเดือน    11,500 – 12,650    บาท

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีโทรคมนาคม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

1.5 นายช่างโยธาปฏิบัติงาน        2        อัตรา

อัตราเงินเดือน    11,500 – 12,650    บาท

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาโยธา การก่อสร้าง และสำรวจ

ผู้สมัครทุกตำแหน่งจะต้องเป็นผู้สอบผ่านภาค ก. ของ ก.พ. ในระดับวุฒิการศึกษาที่กำหนดรับสมัคร หรือสูงกว่า

 

ผู้สมัครสอบจะต้องมีคุณวุฒิทางการศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง โดยตรวจสอบได้ที่นี่

#2. วิธีการสมัครสอบ

ผู้ประสงค์สมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ prd.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม – 2 เมษายน 2567 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

#3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบการสอบ

กรมประชาสัมพันธ์ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบการสอบภายในวันที่ 19 เมษายน 2567

อ่านรายละเอียดประกาศ            |        ระบบรับสมัครออนไลน์แหล่งที่มา

Share:
Scroll to Top