ความรู้เกี่ยวกับการบริจาคอวัยวะและการปลูกถ่ายอวัยวะ

ความรู้เกี่ยวกับการบริจาคอวัยวะและการปลูกถ่ายอวัยวะ

  ต้องทำความเข้าใจก่อนว่า การบริจาคร่างกาย ≠ การบริจาคอวัยวะ เนื่องจากการบริจาคร่างกาย คือการอุทิศร่างกายทั้งร่างเพื่อให้นักศึกษาแพทย์ได้ใช้ศึกษาเพื่อเป็นประโยชน์ในการรักษาชีวิตของผู้อื่นตามวิชาชีพแพทย์

แหล่งที่มา

Share:
Scroll to Top