เลื่อนการสอบครูผู้ช่วย 2567 จำนวน 1,800 อัตรา ออกไปก่อน

เลื่อนการสอบครูผู้ช่วย 2567 จำนวน 1,800 อัตรา ออกไปก่อน

 

อัพเดท 12 มีนาคม 2567

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือ สพฐ. เปิดเผยว่า ตามที่ สพฐ. ได้มีการเลื่อนกำหนดการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีเหตุจำเป็นหรือเหตุพิเศษ (ว16) จากเดิมที่จะจัดสอบในเดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม 2567 เพื่อให้บรรจุแต่งตั้งให้ทันเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2567 เดือนพฤษภาคม 2567  และการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับาชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. (ว14) ออกไปก่อน  นั้น

เนื่องจากต้องรองบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาของรัฐสภา

และความคืบหน้าขณะนี้ ทางรัฐสภาได้มีการปรับกำหนดการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ให้เร็วขึ้น ประมาณ 1 เดือน ดังนั้น กระบวนการสอบครูผู้ช่วยก็อาจจะปรับให้เร็วขึ้นมาอีกประมาณ 1 เดือน ซึ่ง สพฐ. จะเร่งรัดดำเนินการเพื่อบรรจุแต่งตั้งครูทดแทนตำแหน่งว่างให้ได้เร็วที่สุด

อย่างไรก็ตาม เมื่อทางรัฐสภามีการปรับกำหนดการพิจารณา พ.ร.บ.งบประมาณ ก็คาดว่า จะสามารถรับสมัครสอบครูผู้ช่วย ตาม ว16 และ ว17 ได้ภายในต้นเดือนเมษายน 2567 และสอบประมาณปลายเดือนเมษายน – ต้นพฤษภาคม 2567 ส่วนการสอบแข่งขันครูผู้ช่วยรอบทั่วไป (ว14) ก็อาจจัดสอบได้ในช่วงประมาณปลายเดือนพฤษภาคม – ต้นเดือนมิถุนายน 2567 ทั้งนี้ เป็นไปตามกระบวนการงบประมาณ

ส่วนในเรื่องการบริหารทรัพยากรบุคคลนั้น ขณะนี้ยังไม่มีปัญหามากนัก เนื่องจากไม่อยู่ในช่วงที่ครูเกษียณอายุราชการ และที่ผ่านมาก็ได้มีการขอใช้บัญชีที่ค้างอยู่ บรรจุแต่งตั้งทดแทนอัตราเกษียณอายุฯ ไปแล้วในส่วนหนึ่ง ส่วนที่กันอัตราสอบบรรจุแต่งต้วไว้ ตาม ว16 และ ว17 ประมาณ 1,800 อัตรา จะต้องเร่งรัดกระบวนการสอบแข่งขันต่อไป

ทั้งนี้ โดยคาดว่าจะสามารถสอบครูผู้ช่วย ตาม ว16 และ ว17 ซึ่งมีอัตราประมาณ 1,800 อัตรา ได้ภายในเดือนเมษายน – พฤษภาคม 2567 ส่วนของ ว14 ก็คาดว่าจะสอบได้ประมาณปลายเดือนพฤษภาคม 2567 สำหรับอัตราว่างจะมีเท่าใดนั้น ยังไม่สามารถบอกได้ เพราะต้องรอตัวเลขหลังการโยกย้ายอีกครั้ง

ที่มา : สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการแหล่งที่มา

Share:
Scroll to Top