องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร ประกาศรับสมัครพนักงาน จำนวน 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15 - 29 มีนาคม 2567

องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร ประกาศรับสมัครพนักงาน จำนวน 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15 – 29 มีนาคม 2567


#1. ตำแหน่งและอัตรา

1.1 เจ้าหน้าที่บริหารงาน 4 (ด้านภาษาอังกฤษ)            1        อัตรา

ปริญญาตรี หรือคุณวุฒอย่างอื่นทีเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางบริหารธุรกิจ การจัดการโลจิสติกส์ เศรษฐศาสตร์

1.2 เจ้าหน้าที่บริหารงาน 4 (ด้านภาษาจีน)            1        อัตรา

ปริญญาตรี หรือคุณวุฒอย่างอื่นทีเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางบริหารธุรกิจ การจัดการโลจิสติกส์ เศรษฐศาสตร์

1.3 เจ้าหน้าที่บริหารงาน 4 (ด้านทั่วไป)        1        อัตรา

ปริญญาตรี หรือคุณวุฒอย่างอื่นทีเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางนวัตกรรม การตลาด บริหารธุรกิจ การจัดการเศรษฐศาสตร์ วิทยาศาสตร์ อุตสาหกรรม และวิศวกรรม

เงินเดือนที่จะได้รับ    15,000    บาท

#2. การรับสมัครและวิธีการสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 15 – 29 มีนาคม 2567 ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัคร และกรอกข้อมูลพร้อมแนบหลักฐาน จัดส่งมาทางอีเมล์ [email protected] ภายในวันที่ 29 มีนาคม 2567 

ผู้สมัครสอบต้องชำระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ จำนวน 300 บาท โดยชำระเงินที่บัญชีธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (ใช้ทั่วไป) สาขาเตาปูน เลขที่บัญชี 020 – 1 – 02414 – 4 และส่งหลักฐานการชำระเงินมาที่ อีเมล์ [email protected] พร้อมกับใบสมัคร

#3. รายละเอียดเพิ่มเติม 

ประกาศรายชื่อผู้มีสมัครสอบคัดเลือก วัน เวลา สถานที่สอบ ภายในวันที่ 3 เมษายน 2567 ทางเว็บไซต์ mof.or.th 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม            |            ดาวน์โหลดใบสมัครแหล่งที่มา

Share:
Scroll to Top