สิ่งที่คุณเห็น บอกได้ถึงความเป็นตัวคุณอย่างชัดเจน

สิ่งที่คุณเห็น บอกได้ถึงความเป็นตัวคุณอย่างชัดเจน

  เมื่อ “ภาพลวงตา” ภาพหนึ่ง สามารถทำให้เรามองเห็นภาพที่แตกต่างกันตามจินตนาการของแต่ละคน จึงมักมีการนำเอาภาพลวงตาต่าง ๆ มาใช้เล่นเป็นภาพทายใจเพื่อสะท้อนตัวตนของคนผู้นั้นออกมา

แหล่งที่มา

Share:
Scroll to Top