6 กลุ่มเสี่ยง “ฮีทสโตรก” จากอากาศร้อน อันตรายถึงเสียชีวิต

6 กลุ่มเสี่ยง “ฮีทสโตรก” จากอากาศร้อน อันตรายถึงเสียชีวิต

  เตือนคนทำงานหรือเล่นกีฬากลางแจ้งระวังฮีทสโตรก

แหล่งที่มา

Share:
Scroll to Top