สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ประกาศสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 7 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 9-23 เมษายน 2567

สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ประกาศสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 7 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 9-23 เมษายน 2567

 

1. ตำแหน่งและอัตรา

1.1 นักนิติวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ (ด้านการพิสูจน์อาวุธปืนและวัตถุพยานทางฟิสิกส์)    1    อัตรา

อัตราเงินเดือน    17,500 – 19,250 บาท

ปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางฟิสิกส์

1.2 นักนิติวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ (ด้านการตรวจพิสูจน์พยานเอกสาร)    2    อัตรา

อัตราเงินเดือน    15,000 – 16,500 บาท

ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางฟิสิกส์ หรือทางนิวเคลียร์เทคโนโลยี หรือทางวัสดุศาสตร์

1.3 นักนิติวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ (ด้านการตรวจสถานที่เกิดเหตุ)    2    อัตรา

อัตราเงินเดือน    17,500 – 19,250 บาท

ปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทางนิติวิทยาศาสตร์ หรือสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางเคมี หรือทางเคมีวิเคราะห์ ทางฟิสิกส์ หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางพันธุศาสตร์ ทางพฤกษศาสตร์ ทางจุลชีววิทยา

1.4 นักนิติวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ (ด้านการตรวสถานที่เกิดเหตุ)    2    อัตรา

อัตราเงินเดือน    15,000 – 16,500 บาท

ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางฟิสิกส์ ทางวัสดุศาสตร์ หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางพันธุศาสตร์ ทางพฤกษศาสตร์

1.5 นายช่างภาพการแพทย์ปฏิบัติการ    2    อัตรา

อัตราเงินเดือน    15,000 – 16,500 บาท

ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทางเวชนิทัศน์

ผู้สมัครสอบไม่ต้องผ่านภาค ก. ของ ก.พ.

2. การรับสมัครสอบ

ผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน และประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ cifs.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 9 – 23 เมษายน 2567 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

3. รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ภายในวันที่ 2 พฤษภาคม 2567

อ่านรายละเอียด        |        ระบบรับสมัครออนไลน์แหล่งที่มา

Share:
Scroll to Top