MEA ENERGY AWARDS จัดสัมมนาให้ความรู้ด้านกลไกลดการปล่อยคาร์บอน และการประหยัดพลังงานในอาคาร

MEA ENERGY AWARDS จัดสัมมนาให้ความรู้ด้านกลไกลดการปล่อยคาร์บอน และการประหยัดพลังงานในอาคาร

วันนี้ (3 เมษายน 2567) นายโสพัส สังขกรมานิต ผู้ช่วยผู้ว่าการ MEA หรือการไฟฟ้านครหลวง เป็นประธานเปิดงานสัมมนาให้ความรู้ ครั้งที่ 2 สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ MEA ENERGY AWARDS 2023 หรือโครงการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคาร พ.ศ. 2566 (ปีที่ 7) โดยมี คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ รศ.ดร.อภิชิต เทอดโยธิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ในฐานะผู้จัดการโครงการฯ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ และกลุ่มผู้แทนอาคารให้ความสนใจเข้าร่วมสัมมนาในรูปแบบออนไซต์ และออนไลน์ รวมกว่า 100 หน่วยงาน ณ โรงแรมแกรนด์ ฟอร์จูน กรุงเทพฯ โดยสามารถรับชมผ่านทาง Facebook Live และ Youtube ได้ที่ https://www.meaenergyawards.info/index.php/live-meaenergyawards-30467/

นายโสพัส กล่าวว่า MEA ในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบด้านระบบจำหน่ายไฟฟ้าในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการส่งเสริมให้เกิดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพอากาศได้มาตรฐาน จึงจัดให้มีการประเมินอาคารเพื่อมอบตรา MEA ENERGY AWARDS ให้กับอาคารที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน รวม 9 ประเภท คือ ประเภทอาคารโรงพยาบาล โรงแรม สำนักงาน ศูนย์การค้า/ห้างสรรพสินค้า ไฮเปอร์มาร์เก็ต มหาวิทยาลัย โรงเรียน ร้านค้าขนาดเล็ก/ร้านสะดวกซื้อ และ ร้านกาแฟ ซึ่งในปีที่ 7 นี้ มีอาคารให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก

สำหรับงานสัมมนาครั้งนี้ มีการบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “ความรู้พื้นฐานและภาพรวมกลไกการลดการปล่อยคาร์บอน” โดย ผศ.ดร. สิริลักษณ์ เจียรากร คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ และ เรื่อง “การประหยัดพลังงานในระบบทำน้ำเย็นด้วยระบบควบคุมอย่างง่าย” โดย คุณอนุศักดิ์ เผือกเกษม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ทั้งนี้ โครงการ MEA ENERGY AWARDS 2023 เปิดรับสมัครอาคารมาตั้งแต่เดือน มิถุนายน 2566 จนถึง วันที่ 31 พฤษภาคม 2567 ปัจจุบันมีอาคารสมัครเข้าร่วมโครงการ 154 แห่ง มีอาคารได้รับพิจารณาตราสัญลักษณ์ MEA ENERGY AWARDS 2023 ในระดับ STANDARD แล้ว จำนวน 61 แห่ง ซึ่งในขณะนี้ยังอยู่ระหว่างดำเนินการประเมินอาคารต่อเนื่อง  และมีกิจกรรมพิเศษที่ได้ริเริ่มเปิดรับอาคารในปีนี้เป็นปีแรก คือ การให้อาคารที่ผ่านเกณฑ์ระดับ STANDARD แล้ว สามารถขอรับตราสัญลักษณ์ในระดับพรีเมียม (GOLD/PLATINUM) เพิ่มได้ตามเงื่อนไขที่กำหนด โดยจะมีการประกาศผลรางวัลและจัดงานพิธีมอบตราสัญลักษณ์ MEA ENERGY AWARDS 2023 อย่างเป็นทางการในเดือน สิงหาคม 2567 สามารถดูรายชื่ออาคารที่ได้รับตรา MEA ENERGY AWARDS 2023 ได้ที่ https://www.meaenergyawards.info/index.php/building_meaenergyawards2023/

MEA ขอเชิญชวนอาคารติดตามโครงการ MEA ENERGY AWARDS และสมัครขอรับการประเมินโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ได้ที่ www.meaenergyawards.info สอบถามเพิ่มเติมที่ปรึกษาฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) หมายเลข 09 5775 7972 , 08 4011 3888 (วันและเวลาราชการ) หรือที่ @meaenergyawards และ www.facebook.com/MEAAward

#สัมมนาMEA #MEAENERGYAWARDS2023

#MEA #การไฟฟ้านครหลวง #พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานครแหล่งที่มา

Share:
Scroll to Top