MEA แก้ไขฝาบ่อพักท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดินด้วยคอนกรีตชั่วคราวบริเวณ ซ.ลาดพร้าว 49 เรียบร้อย

MEA แก้ไขฝาบ่อพักท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดินด้วยคอนกรีตชั่วคราวบริเวณ ซ.ลาดพร้าว 49 เรียบร้อย

วันนี้ (3 พฤษภาคม 2567) MEA หรือการไฟฟ้านครหลวง ดำเนินการแก้ไขปิดฝาบ่อพักท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดินชั่วคราวด้วยคอนกรีตแล้วเสร็จ จากเหตุลักลอบขโมยฝาบ่อพักท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดิน ซ.ลาดพร้าว 49 โดยเร่งให้ผู้รับจ้างดำเนินการให้แล้วเสร็จอย่างเร่งด่วน ทั้งนี้ MEA ในฐานะผู้รับผิดชอบโครงการ ได้กำชับผู้รับเหมาให้ปฏิบัติงานด้วยความเรียบร้อย และระมัดระวังอันตรายที่อาจส่งผลกระทบต่อประชาชนเป็นอันดับแรก รวมถึงการเพิ่มการตรวจสอบฝาบ่อพักโครงการอื่น ๆ ทั้งหมด และวางมาตรการป้องกันอย่างรอบคอบ

อย่างไรก็ตาม MEA จะดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดกับผู้ที่ลักลอบขโมยฝาบ่อพักท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดินถาวร (ฝาเหล็ก) โดยจะประสานความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบเพิ่มเติมในพื้นที่การดำเนินโครงการที่มีความเสี่ยง และครอบคลุมพื้นที่ให้บริการของ MEA กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายกับประชาชน 

#สายไฟฟ้าใต้ดิน #ลักลอบขโมยฝาบ่อ #ผิดกฎหมาย

#MEA #การไฟฟ้านครหลวง

#พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานครแหล่งที่มา

Share:
Scroll to Top