กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 15 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม - 17 มิถุนายน 2567

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 15 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม – 17 มิถุนายน 2567

 

งานราชการ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 2567

1. ตำแหน่งที่เปิดสอบ

1.1 เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

  7  อัตรา

– เงินเดือน    12,650    บาท หรือตามที่ ก.พ. กำหนด

– ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญขี การตลาด การเลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การเงินและการธนาคาร การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การจัดการทั่วไป หรือบริหารธุรกิจ

1.2 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

–  1  อัตรา

– เงินเดือน    12,650    บาท หรือตามที่ ก.พ. กำหนด

– ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี การเงินและการธนาคาร บริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือการตลาด

1.3 นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

–  1  อัตรา

– เงินเดือน    12,650    บาท หรือตามที่ ก.พ. กำหนด

– ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง หรืออิเล็กทรอนิกส์

1.4 นายช่างเครื่องกลปฏบัติงาน

–  2  อัตรา

– เงินเดือน    12,650    บาท หรือตามที่ ก.พ. กำหนด

– ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเครื่องกล เทคนิคการผลิต เทคนิคโลหะ เขียนแบบเครื่องกล

1.5 นายช่างเหมืองแร่ปฏิบัติงาน

–  1  อัตรา

– เงินเดือน    12,650    บาท หรือตามที่ ก.พ. กำหนด

– ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องกล เทคนิคการผลิต เทคนิคอุตสาหกรรม

1.6 นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

– 1 อัตรา

– เงินเดือน    12,650    บาท หรือตามที่ ก.พ. กำหนด

– ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาโยธา สำรวจ หรือการก่อสร้าง

1.7 นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน

–  2  อัตรา

– เงินเดือน    12,650    บาท หรือตามที่ ก.พ. กำหนด

– ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาโยธา สำรวจ หรือการก่อสร้าง

ผู้สมัครสอบทุกคน ต้องผ่านภาค ก. ของ ก.พ. ในระดับวุฒิการศึกษาที่ใช้สมัครหรือสูงกว่า

ผู้สมัครจะต้องมีคุณวุฒิทางการศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง โดย ตรวจสอบคุณวุฒิสมัครสอบเข้ารับราชการ  ที่นี่

2. การรับสมัครและวิธีการสมัคร

ผู้สนใจและประสงค์สมัครสอบ สามารถกรอกข้อมูลใบสมัครออนไลน์ได้ทางเว็บไซต์  ตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม – 17 มิถุนายน 2567 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

3. รายละเอียดประกาศรับสมัคร

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กำหนดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ วัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบการสอบ ภายในวันที่ 25 มิถุนายน 2567

ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ                |            เว็บไซต์รับสมัครสอบออนไลน์แหล่งที่มา

Share:
Scroll to Top