MEA เปิดบ้านต้อนรับ กรมการค้าภายใน เยี่ยมชมเทคโนโลยีทดสอบ EV Charger

MEA เปิดบ้านต้อนรับ กรมการค้าภายใน เยี่ยมชมเทคโนโลยีทดสอบ EV Charger

วันนี้ (17 พฤษภาคม 2567) นายจาตุรงค์ สุริยาศศิน รองผู้ว่าการ MEA หรือการไฟฟ้านครหลวง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ MEA ให้การต้อนรับ ร.ต.จักรา ยอดมณี รองอธิบดีกรมการค้าภายใน คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่กรมการค้าภายใน เข้าเยี่ยมชมสถานีอัดประจุไฟฟ้า (EV Charging Station) และการทดสอบเครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า (EV Charger) ณ สำนักงานการไฟฟ้านครหลวง เขตบางใหญ่

MEA ในฐานะหน่วยงานที่ดูแลด้านระบบจำหน่ายไฟฟ้าในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ ได้ดำเนินนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า ไม่ว่าจะเป็นการศึกษาวิจัยพัฒนาระบบสถานีอัดประจุไฟฟ้า การเปลี่ยนระบบรถยนต์สันดาปเป็นรถยนต์ไฟฟ้าทั้งในประเภท EV และ E-Bus การจัดทำ MEA EV Application โดยมีการร่วมพัฒนาระบบ EV Data Roaming ทำให้ MEA EV Application สามารถแชร์ข้อมูลกับผู้ประกอบการรายใหญ่ต่าง ๆ ตลอดจนการออกแบบนวัตกรรมเพิ่มประสิทธิภาพ การชาร์จ EV ในเชิงพาณิชย์ อย่างระบบ PLUG ME EV และนวัตกรรมทดสอบอุปกรณ์อัดประจุไฟฟ้าสำหรับรถยนต์ไฟฟ้า EV เพื่อสร้างมาตรฐานการคิดเงินที่มีความถูกต้อง และการใช้งานที่มีความปลอดภัย สร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้บริการ 

การเยี่ยมชม และแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับกรมการค้าภายใน ที่กำกับดูแลการใช้งานเครื่องชั่งตวงวัด ในเชิงพาณิชย์ตามพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. 2542 นี้ จึงเป็นการบูรณาการความร่วมมือ ในด้านเทคนิค วิชาการ และบุคลากรระหว่างหน่วยงาน นำไปสู่แนวทางการกำกับดูแลเครื่องชาร์จยานยนต์ไฟฟ้าในเชิงพาณิชย์ให้มีมาตรฐาน และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนผู้ใช้ยานยนต์ไฟฟ้าต่อไป

#EV #ทดสอบEVcharger #กรมการค้าภายใน #MEA #การไฟฟ้านครหลวง

#พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานครแหล่งที่มา

Share:
Scroll to Top