กระทรวงการต่างประเทศ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 16-30 พฤษภาคม 2567

กระทรวงการต่างประเทศ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 16-30 พฤษภาคม 2567

ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์

ผู้สมัครสอบไม่ต้องผ่านภาค ก. ของ ก.พ.

#2.การรับสมัครสอบ

ผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนและประสงค์จะสมัครสอบ สามารถกรอกข้อมูลได้ทางอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ mfa.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 16-30 พฤษภาคม 2567 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

#3.รายละเอียดเพิ่มเติม

กำหนดประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบการสอบ ภายในเดือนมิถุนายน 2567

อ่านรายละเอียดประกาศ          |             ระบบรับสมัครสอบออนไลน์แหล่งที่มา

Share:
Scroll to Top