MEA ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมศุลกากร ครบรอบปีที่ 150

MEA ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมศุลกากร ครบรอบปีที่ 150

วันนี้ (4 กรกฎาคม 2567) นางนิภา ธรรมบวร ผู้ช่วยผู้ว่าการ เป็นผู้แทน MEA หรือการไฟฟ้านครหลวง ร่วมแสดงความยินดี และร่วมบริจาคเงินสมทบให้แก่กองทุนสวัสดิการกรมศุลกากร เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมศุลกากร ครบรอบปีที่ 150  โดยมีนายพันธ์ทอง ลอยกุลนันท์ ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาและบริหารการจัดเก็บภาษี เป็นผู้รับมอบ ณ อาคาร 1 กรมศุลกากร คลองเตย กรุงเทพฯ

#วันสถาปนากรมศุลกากร

#ครบรอบ150ปี

#การไฟฟ้านครหลวง #MEA

#พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร

แหล่งที่มา

Share:
Scroll to Top