MEA ร่วมกับมูลนิธินายช่างไทย ใจอาสา ตรวจสอบระบบไฟฟ้า โครงสร้างและสิ่งก่อสร้างในสวนสาธารณะ ในพื้นที่สมุทรปราการ ณ สวนสาธารณะเทศบาลปู่เจ้าสมิงพราย

MEA ร่วมกับมูลนิธินายช่างไทย ใจอาสา ตรวจสอบระบบไฟฟ้า โครงสร้างและสิ่งก่อสร้างในสวนสาธารณะ ในพื้นที่สมุทรปราการ ณ สวนสาธารณะเทศบาลปู่เจ้าสมิงพราย

วันนี้ (6 กรกฎาคม 2567) ฝ่ายความปลอดภัย MEA หรือการไฟฟ้านครหลวง และคณะทำงาน MEA ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบระบบไฟฟ้า โครงสร้างและสิ่งก่อสร้างในสวนสาธารณะ ในพื้นที่สมุทรปราการ ณ สวนสาธารณะเทศบาลปู่เจ้าสมิงพราย จ.สมุทรปราการ

 

MEA ในฐานะหน่วยงานรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงมหาดไทย ได้ตระหนักและส่งเสริมเรื่องความปลอดภัย จึงบูรณาการกับหน่วยงานเกี่ยวข้องให้พนักงานจิตอาสาผู้เชี่ยวชาญของ MEA เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการป้องกันอุบัติภัยรวมถึงความปลอดภัยของประชาชนอย่างต่อเนื่อง สำหรับประชาชนที่พบเห็นอุปกรณ์ไฟฟ้าของ MEA ชำรุด อยู่ในสภาพที่ไม่ปลอดภัย สามารถแจ้งเหตุได้ตลอด 24 ชั่วโมง ได้ที่ MEA Smart Life Application ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันบนสมาร์ตโฟนระบบ iOS และ Android ของ MEA ดาวน์โหลดฟรี หรือช่องทางโซเชียลมีเดียต่าง ๆ ได้แก่ 

– Facebook: การไฟฟ้านครหลวง MEA 

– X: @mea_news 

– Line: MEA Connect (@MEAthailand) สัญลักษณ์โล่สีเขียวนำหน้าชื่อบัญชีทางการ เลือกเมนู ติดต่อ MEA Call Center 

– ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้าการไฟฟ้านครหลวง MEA Call Center 1130 

#ตรวจสอบระบบไฟฟ้า

#มูลนิธินายช่างไทยใจอาสา 

#MEA #การไฟฟ้านครหลวง

#พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร

แหล่งที่มา

Share:
Scroll to Top