MEA ระดมเจ้าหน้าที่แก้ไขเหตุรถตู้ชนเสาไฟฟ้าล้มบริเวณถนนศรีบูรพา ล่าสุดสามารถจ่ายไฟครบทุกจุดเรียบร้อยแล้ว

MEA ระดมเจ้าหน้าที่แก้ไขเหตุรถตู้ชนเสาไฟฟ้าล้มบริเวณถนนศรีบูรพา ล่าสุดสามารถจ่ายไฟครบทุกจุดเรียบร้อยแล้ว

MEA ระดมเจ้าหน้าที่แก้ไขเหตุรถตู้ชนเสาไฟฟ้าล้มบริเวณถนนศรีบูรพา ล่าสุดสามารถจ่ายไฟครบทุกจุดเรียบร้อยแล้ว

แหล่งที่มา

Share:
Scroll to Top