หนึ่งร้อยปีแห่งความโดดเดี่ยว Revisited | หมายเหตุประเพทไทย EP.530

หนึ่งร้อยปีแห่งความโดดเดี่ยว Revisited | หมายเหตุประเพทไทย EP.530

หลังจาก Netflix ประกาศว่าจะเผยแพร่ซีรีส์ “One Hundred Years of Solitude” หรือ “หนึ่งร้อยปีแห่งความโดดเดี่ยว” ผลงานวรรณกรรมโดย กาเบรียล การ์เซีย มาร์เกซ หมายเหตุประเพทไทยสัปดาห์นี้ชวนชูศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์ อาจารย์จากสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พูดคุยในโอกาสที่ “ตัวบท” สัจนิยมมหัศจรรย์ (Magical Realism) จะวนกลับมาเผยแพร่ในสังคมอีกครั้ง พร้อมชวนคิดเรื่องเชื่อมโยงประเด็นในมิติการเมืองร่วมสมัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในรอบ 5-7 ปีที่ผ่านมาที่สังคมเพิ่งผ่านการแพร่ระบาดของโควิด วัฒนธรรมสื่อ การเข้ามามีบทบาทของ TikTok หรือสื่อสมัยใหม่ต่างๆ ที่สร้าง disruption กับพฤติกรรมการรับรู้ของผู้คน ทั้งหมดนี้ติดตามได้ในรายการหมายเหตุประเพทไทย

แหล่งที่มา

Share:
Scroll to Top