สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงาน จำนวน 21 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 17 กรกฎาคม - 8 สิงหาคม 2567

สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงาน จำนวน 21 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 17 กรกฎาคม – 8 สิงหาคม 2567


งานราชการ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน 

1. ตำแหน่งและอัตราที่เปิดสอบ

1.1 เจ้าหน้าที่สอบสวนปฏิบัติการ        20    อัตรา

เงินเดือน    ปริญญาตรี    21,450    บาท     ปริญญาโท    25,050    บาท

ปริญญาตรี หรือปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ หรือบริหารรัฐกิจ

1.2 นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ        1        อัตรา

เงินเดือน    ปริญญาตรี    21,450    บาท     ปริญญาโท    25,050    บาท

ปริญญาตรี หรือปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา

ผู้สมัครสอบจะต้องผ่านภาค ก. ของ ก.พ. ในระดับวุฒิการศึกษาเดียวกับที่ใช้สมัครสอบ

2. การรับสมัครสอบ

สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน กำหนดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ ombudsman.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 17 กรกฎาคม – 8 สิงหาคม 2567 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

3. รายละเอียดเพิ่มเติม

ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ สนามนี้    400    บาท

สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน กำหนดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบการสอบ ภายในเดือนกันยายน 2567

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม            |            ระบบรับสมัครสอบออนไลน์แหล่งที่มา

Share:
Scroll to Top