Teens of Promsri X BONUS TMC นิทรรศการภาพศิลป์ สะท้อนมุมมองของชีวิตคนเมือง

Teens of Promsri X BONUS TMC นิทรรศการภาพศิลป์ สะท้อนมุมมองของชีวิตคนเมือง

  เป็นความลงตัวที่อยู่บนความแตกต่างสำหรับ Teens of Promsri X BONUS TMC การคอลแลปส์ระหว่าง แบรนด์คอนโดหรูใจกลางทองหล่อ SCOPE Promsri (สโคป พร้อมศรี) กับ ศิลปิน Street Art ชื่อดังของเมืองไทย

แหล่งที่มา

Share:
Scroll to Top