9 วิธีคิดเพื่อให้งานของคุณมีประสิทธิภาพ

9 วิธีคิดเพื่อให้งานของคุณมีประสิทธิภาพ

  ในทุกวันของการทำงานนั้น ผลผลิตจากการทำงานของแต่ละคน หรือ Productive อาจไม่เท่ากัน เพราะบางคนทำงานแค่ให้เสร็จจึงทำเฉพาะสิ่งที่ได้รับมอบหมายและอยู่ตรงหน้า

แหล่งที่มา

Share:
Scroll to Top