จริงหรือที่ว่าอนาคต AI จะมาแทนที่มนุษย์? อาชีพไหนที่ AI ทำแทนไม่ได้บ้าง?

จริงหรือที่ว่าอนาคต AI จะมาแทนที่มนุษย์? อาชีพไหนที่ AI ทำแทนไม่ได้บ้าง?

  คุณเคยรู้สึกไหมว่าการเผยแพร่ข่าวสารเกี่ยวกับ AI หรือความสนใจเกี่ยวกับ AI มีมากขึ้น ในความเป็นจริงแล้ว ข้อมูลในเดือนเมษายนปี 2023 ชี้ให้เห็นว่า AI รูปแบบที่สามารถโต้ตอบได้ (ด้วยการสร้างข้อความ)

แหล่งที่มา

Share:
Scroll to Top