MEA จัดกิจกรรม พนักงานอาสาสร้างสรรค์ ประจำปี 2566 (MEA Volunteer 2023)

MEA จัดกิจกรรม พนักงานอาสาสร้างสรรค์ ประจำปี 2566 (MEA Volunteer 2023)

เมื่อวันที่ (16 กันยายน 2566) MEA หรือการไฟฟ้านครหลวง จัดกิจกรรม ”MEA Volunteer สอนน้องปั้นดิน” โดยพนักงานอาสากลุ่ม แก๊งคนดีปี 2023 จัดกิจกรรมสอนปั้น กิจกรรมระบายสีถ้วยชามเซรามิก เพื่อเสริมสร้างทักษะพัฒนาการ และจินตนาการให้เด็ก ๆ ณ มูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

MEA ในฐานะหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย มีหน้าที่ดูแลระบบจำหน่ายไฟฟ้าในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ ให้ความสำคัญกับการจัดกิจกรรม พนักงานอาสาสร้างสรรค์ (MEA Volunteer) ซึ่ง ณ ปัจจุบัน MEA ได้ดำเนินการกิจกรรมพนักงานอาสาสร้างสรรค์เข้าสู่ปีที่ 4 โดย MEA ดำเนินงานด้วยความห่วงใยในสังคมและสิ่งแวดล้อม ขอร่วมแบ่งปันสิ่งดี ๆ คืนสู่สังคม โดยใช้ทักษะความรู้ความสามารถของพนักงานอาสาสร้างสรรค์ MEA Volunteer เพื่อเป็นส่วนหนึ่งช่วยเหลือสร้างประโยชน์ให้กับสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนต่อไป

หมายเหตุ : MEA ได้ขอความยินยอมในการบันทึก และเผยแพร่ภาพถ่ายภายในมูลนิธิสร้างสรรค์เด็กเรียบร้อยแล้ว

#พนักงานอาสาสร้างสรรค์ #MEAVolunteer

#MEACSR

#MEA #การไฟฟ้านครหลวง

#พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานครแหล่งที่มา

Share:
Scroll to Top