ครม.เห็นชอบวันสวรรคตในหลวงร. 9 นับจากนี้เป็นวัน “นวมินทรมหาราช”

ครม.เห็นชอบวันสวรรคตในหลวงร. 9 นับจากนี้เป็นวัน “นวมินทรมหาราช”

ครม.เห็นชอบวันสวรรคตในหลวงร. 9 ของทุกปีนับจากนี้ เป็นวัน “นวมินทรมหาราช”

นายชัย  วัชรงค์  โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยที่ประชุมครม. (26 ก.ย. 2566) รับทราบและนำประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องพระราชทานชื่อวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา

วันที่ 13 ตุลาคม 2566 เป็นวันแห่งการเสด็จสวรรคตครบ 7 ปี หรือเรียกว่า “สัตตมวรรษ” เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ กำหนดชื่อวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ว่า “วันนวมินทรมหาราช” ตามที่รัฐบาลขอพระราชทานพระมหากรุณา จึงเห็นสมควรกำหนดให้วันที่ 13 ตุลาคม ของทุกปี เป็น “วันนวมินทรมหาราช”

แหล่งที่มา

Share:
Scroll to Top