เทคนิคบรรลุเป้าหมายประจำปี ใช้ 6 เดือนที่เหลืออยู่ ไปให้ถึงฝัน

เทคนิคบรรลุเป้าหมายประจำปี ใช้ 6 เดือนที่เหลืออยู่ ไปให้ถึงฝัน

  ในแต่ละปีจะมีคนมากมายที่ตั้งเป้าในการเปลี่ยนแปลง หรือปรับปรุงตัวเองช่วงเปลี่ยนผ่านสู่ปีใหม่ แต่จากผลสำรวจกลับพบว่า New Year Resolution สำหรับคนส่วนใหญ่แล้วมักจะล้มเหลวเมื่อผ่านไปได้ประมาณ 1 เดือน

แหล่งที่มา

Share:
Scroll to Top