MEA รับประกาศเกียรติบัตร หน่วยงานดีเด่นในการใช้แพลตฟอร์ม Traffy Fondue เพื่อบริการประชาชน

MEA รับประกาศเกียรติบัตร หน่วยงานดีเด่นในการใช้แพลตฟอร์ม Traffy Fondue เพื่อบริการประชาชน

วันนี้ (15 กันยายน 2566) นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานเปิดงานพิธีมอบเกียรติบัตรหน่วยงานดีเด่นในการใช้แพลตฟอร์ม Traffy Fondue เพื่อบริการประชาชน โดยมี นายวิชัยรัตน์ ควรนิคม ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานกลาง การไฟฟ้านครหลวงเขต MEA หรือการไฟฟ้านครหลวง เป็นผู้แทนหน่วยงานเข้ารับประกาศเกียรติบัตรฯ จัดขึ้นโดย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยกลุ่มนวัตกรรมดิจิทัลสำหรับเมือง (Traffy Fondue Group) เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจและเป็นเกียรติแก่หน่วยงานภาครัฐที่เป็นแบบอย่างในการนำนวัตกรรมเทคโนโลยี ดิจิทัลมาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ณ ห้องแถลงข่าว ชั้น 1 อาคารพระจอมเกล้า กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ถนนพระรามที่ 6 กรุงเทพมหานคร  

MEA ในฐานะหน่วยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทย รับผิดชอบระบบจำหน่ายไฟฟ้าในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ ให้ความสำคัญกับการมุ่งมั่นพัฒนางานบริการให้ตอบโจทย์ Lifestyle คนเมืองมหานครผ่านระบบออนไลน์ Social Media ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการดำเนินงานตามภารกิจที่มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับคุณภาพขององค์กรต่อไปในอนาคตได้อีกด้วย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ช่องทางโซเชียลมีเดียต่าง ๆ ของ MEA ได้แก่ Facebook: การไฟฟ้านครหลวงMEA, Line: MEA Connect (@MEAthailand) สัญลักษณ์โล่สีเขียวนำหน้าชื่อบัญชีทางการ, X: @mea_news และศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้าการไฟฟ้านครหลวง MEA Call Center 1130 ได้ตลอด 24 ชั่วโมงแหล่งที่มา

Share:
Scroll to Top