รู้จัก “เธียรรี วาซแซร” ผู้ปรุงน้ำหอม Guerlain เบื้องหลังความหอมระดับโลก

รู้จัก “เธียรรี วาซแซร” ผู้ปรุงน้ำหอม Guerlain เบื้องหลังความหอมระดับโลก

  เธียรรี วาซแซร รักในงานฝีมือ เขาเชื่อว่าน้ำหอมแต่ละกลิ่นคือหัตถศิลป์อันสะท้อนถึงบุคลิกเฉพาะตัวของผู้ใช้ เขาเดินทางเสาะหาวัตถุดิบใหม่

แหล่งที่มา

Share:
Scroll to Top