MEA จัดกิจกรรม พนักงานอาสาสร้างสรรค์ ประจำปี 2566 (MEA Volunteer 2023)

MEA จัดกิจกรรม พนักงานอาสาสร้างสรรค์ ประจำปี 2566 (MEA Volunteer 2023)

MEA หรือการไฟฟ้านครหลวง จัดกิจกรรม “กิจกรรมค่ายลูกเสือพลังงานแสงอาทิตย์” โดยพนักงานอาสา กลุ่ม MEA Scouts Go Solar โดยมีกิจกรรมให้ความรู้ด้านพลังงานแสงอาทิตย์จาก MEA WISE ภารกิจของช่างสายอากาศ กฟน. โดย MEA Wise จัดตั้งขึ้นเพื่อดำเนินโครงการสำคัญภายใต้แนวคิด Energy Transformation โดยผลักดันให้เกิดการสร้าง Innovation & Business Model ภายใต้ทีมงานมืออาชีพของ MEA รวมถึงเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals) และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (The Twenty-First Century Skills) ให้แก่เหล่านักเรียนลูกเสือ ระดับชั้นมัธยมศึกษาที่ 1-6 จำนวน 34 คน ระหว่างวันที่ 7-8 ตุลาคม 2566 ณ โรงเรียนวัดราชบพิธ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 

MEA ในฐานะหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย มีหน้าที่ดูแลระบบจำหน่ายไฟฟ้าในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ ให้ความสำคัญกับการจัดกิจกรรม พนักงานอาสาสร้างสรรค์ (MEA Volunteer) ซึ่ง ณ ปัจจุบัน MEA ได้ดำเนินการกิจกรรมพนักงานอาสาสร้างสรรค์เข้าสู่ปีที่ 4 โดย MEA ดำเนินงานด้วยความห่วงใยในสังคมและสิ่งแวดล้อม ขอร่วมแบ่งปันสิ่งดี ๆ คืนสู่สังคม โดยใช้ทักษะความรู้ความสามารถของพนักงานอาสาสร้างสรรค์ MEA Volunteer เพื่อเป็นส่วนหนึ่งช่วยเหลือสร้างประโยชน์ให้กับสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนต่อไปแหล่งที่มา

Share:
Scroll to Top