"แอน-ภูริ" ตอบคำถาม นอนบนเครื่องแบบนี้ มีตั๋วขาย หรือเขาจัดให้เป็นกรณีพิเศษ?

"แอน-ภูริ" ตอบคำถาม นอนบนเครื่องแบบนี้ มีตั๋วขาย หรือเขาจัดให้เป็นกรณีพิเศษ?

  แอน-ภูริ เปิดภาพ ปูผ้านอนทั้งแถวบนที่นั่งบนเครื่องบิน พร้อมตอบคำถามให้หายคาใจ

แหล่งที่มา

Share:
Scroll to Top