เปิดเซฟ "ชาดา" ครอบครองปืน 23 กระบอก รวยอู้ฟู่ 147.7 ล้านบาท

เปิดเซฟ “ชาดา” ครอบครองปืน 23 กระบอก รวยอู้ฟู่ 147.7 ล้านบาท

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เปิดเผยบัญชีทรัพย์สิน ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรณีเข้ารับตำแหน่ง สส. เมื่อวันที่ 4 ก.ค. จำนวน 77 ราย โดยที่น่าสนใจนายชาดา ไชยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย และ สส.อุทัยธานี พรรคภูมิใจไทย แจ้งสถานะหย่า มีทรัพย์สินรวมของบุตร ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 147,727,537 บาท

สินทรัพย์ชาดา 147.7 ล้าน

สินทรัพย์มูลค่ากว่า 147 ล้านบาทของนายชาดา แบ่งเป็นประเภทต่างๆ ดังนี้

 • เงินสด 1.2 ล้านบาท
 • เงินฝาก 17 บัญชี 17,489,296 บาท
 • เงินลงทุน 15,439,600 บาท
  • หุ้นบริษัท THAI FOOD NETWORK TV,INC. จำนวน 20,000 หุ้นมูลค่า 689,600 บาท
 • โค 156 ตัว 7.8 ล้านบาท
 • กระบือ 135 ตัว 6.75 ล้านบาท
 • ม้า 2 ตัว 2 แสนบาท    
 • ที่ดิน 57 แปลงในจังหวัดอุทัยธานี กรุงเทพมหานคร นครสวรรค์ รวม 40,187,040 บาท
 • โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง เป็นบ้านพักอาศัยและอาคารพาณิชย์ใน จ.อุทัยธานี และ กทม. รวม 5 หลัง 16.2 ล้านบาท
 • ยานพาหนะ
  • รถยนต์ 5 คัน
  • รถจักรยานยนต์ 7 คัน 4.85 ล้านบาท
 • สิทธิและสัมปทาน 10,340,782 บาท
 • ทรัพย์สินอื่น 41,810,000 บาท
  • พระเครื่องรวม 18 องค์มูลค่า 14 ล้าน 980,000 บาท
  • แหวน 11 วง
  • พลอย 2 เม็ด มูลค่า 2 ล้านบาท
  • นาฬิกา 24 เรือน 11.9 ล้านบาท
  • อาวุธปืน 23 กระบอก 1.3 ล้านบาท
 • มีเงินฝากของบุตร 210,818 บาท
 • หนี้สิน
  • เงินเบิกเกินบัญชี 549,797 บาท
 • รายได้ต่อปีประมาณ 28,012,720บาท
  • ค่าตอบแทน 1,362,720 บาท
  • ค่าที่ปรึกษา 6 แสนบาท
  • ค่าเช่าแผงเนื้อ 6 แสนบาท
  • ขายนาฬิกา 1 เรือน 8 ล้านบาท
  • รายได้ค่าอ้อย 450,000 บาท
  • ธุรกิจค้าโค-กระบือ 10 ล้านบาท
  • ค้าโคกระบือชำแหละ 7 ล้านบาท

รายจ่ายชาดาปีละ 16  ล้าน

 • รายจ่ายต่อปีประมาณ 16,150,000 บาท
  • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว 5 ล้านบาท
  • ค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงโคกระบือ 2.5 ล้านบาท
  • ค่าใช้จ่ายทำไร่อ้อย 3แสนบาท
  • เบี้ยประกันชีวิต 850,000 บาท
  • ค่าท่องเที่ยว 1 ล้านบาท
  • ซื้ออาวุธปืน 800,000 บาท
  • ซื้อนาฬิกา 2 เรือน 5.7 ล้านบาท
 • บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะมีค่าใช้จ่ายส่วนตัว 1.5 ล้านบาท
  • ค่าเล่าเรียน 8 แสนบาท  

เจเศรษฐ์ หลานชาดา-ภรรยา รวย 38 ล้าน

ด้านนายเจเศรษฐ์ ไทยเศรษฐ์ สส. อุทัยธานี ซึ่งหลานชายนายชาดา แจ้งว่าตนเองและ น.ส.อัสมา คู่สมรส มีทรัพย์สินรวม 38,551,464 บาท เป็นทรัพย์สินของนายเจเศรษฐ์ 23,694,140 บาท ของ น.ส.อัสมา 14,857,323 บาท

ส่วนทรัพย์สินที่น่าสนใจของทั้งคู่ เป็นเงินสดรวม 8 ล้านบาท เงินฝาก 8 บัญชี รวม 321,267 บาท เงินลงทุนรวม 4.5 ล้านบาท ที่ดิน 13 แปลงในจังหวัดชลบุรี ชัยนาท อุทัยธานีรวม 5,635,600 บาท

นอกจากนี้ยังมี

 • โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 6.82 ล้านบาท
 • ยานพาหนะเป็นรถยนต์ 3 คันจักรยานยนต์ 3 คัน รวม 9,210,000 บาท
 • สิทธิและสัมปทาน 6,913,096 บาท
 • ทรัพย์สินอื่นรวม 4,351,500 บาท เช่น
  • สร้อยทอง สร้อยข้อมือรูปพรรณจำนวน 49 บาท
  • สร้อยทองรูปพรรณ 12 บาท
  • อาวุธปืน 2 กระบอก
  • แหวนเพชร 2 วงนาฬิกา
  • ข้อมือ 2 เรือน

ทั้งนี้นายเจเศรษฐ์ แจ้งมีรายได้ต่อปี 3,862,720 บาท จากค่าตอบแทนสมาชิก 1,362,720 บาทการขายโคกระบือ 50 ตัว 2.5 ล้านบาท และมีรายจ่ายต่อปี 750,000 บาท

ส่วน น.ส.อัสมามีรายได้ต่อปี 1.8 ล้านบาท จากค่าตอบแทนสมาชิก 1.2 ล้าน และสามีให้ 600,000 บาท มีรายจ่ายต่อปี 1.45 ล้านบาท     แหล่งที่มา

Share:
Scroll to Top