วุฒิสภาเห็นชอบ ไม่ส่งตัว "สว.อุปกิต" ให้ตำรวจสอบสวนคดีฟอกเงิน-ยาเสพติด

วุฒิสภาเห็นชอบ ไม่ส่งตัว "สว.อุปกิต" ให้ตำรวจสอบสวนคดีฟอกเงิน-ยาเสพติด

  ที่ประชุมวุฒิสภามีมติ 174 ต่อ 7 งดออกเสียง 10 ไม่อนุมัติส่งตัว “สว.อุปกิต” ให้ตำรวจสอบสวนคดีฟอกเงินและยาเสพติด

แหล่งที่มา

Share:
Scroll to Top