วันนวมินทรมหาราช 13 ต.ค. นายกฯ นำตักบาตรสนามหลวง ชวนคนไทยน้อมรำลึก

วันนวมินทรมหาราช 13 ต.ค. นายกฯ นำตักบาตรสนามหลวง ชวนคนไทยน้อมรำลึก

13 ตุลาคม วันนวมินทรมหาราช “นายกฯ เศรษฐา” นำทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล “ในหลวงรัชกาลที่ 9” ณ ท้องสนามหลวง พร้อมจัดกิจกรรมทั้งในและต่างประเทศ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

วันที่ 10 ตุลาคม 2566 นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวะวิลาส ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า วันที่ 13 ตุลาคม เป็นวันแห่งการเสด็จสวรรคตครบ 7 ปี หรือเรียกว่า สัตตมวรรษ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยเป็นล้นพ้นอย่างหาที่สุดมิได้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดชื่อวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ว่า “วันนวมินทรมหาราช” ตามที่รัฐบาลได้ขอพระราชทานพระมหากรุณา และคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติ เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2566 รับทราบการกำหนดให้วันที่ 13 ตุลาคมของทุกปี เป็นวันนวมินทรมหาราช 

นายธีระพงษ์ กล่าวต่อไปว่า ในการนี้ รัฐบาลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดกิจกรรม เนื่องในวันนวมินทรมหาราช ดังนี้ 

1. จัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล ในวันที่ 13 ตุลาคม 2566 เวลา 07.30 น. ในส่วนกลาง จัดพิธี ณ ท้องสนามหลวง พระสงฆ์ 189 รูป โดยมี นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี เป็นประธานพร้อมภริยา ในส่วนภูมิภาค ทุกจังหวัดจัดพิธี ณ ศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสม และในต่างประเทศให้สถานเอกอัครราชทูต และสถานกงสุล จัดพิธีตามที่เห็นสมควรและเหมาะสม รวมทั้งเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วประเทศจัดพิธีตามที่เห็นสมควรและเหมาะสม

2. จัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พร้อมเครื่องราชสักการะ ตามอาคารสถานที่ กำหนดระหว่างวันที่ 1-31 ตุลาคม 2566 และช่วงเวลาเดียวกันของทุกปี โดยเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วประเทศดำเนินการ 

3. จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลตามที่เห็นสมควรและเหมาะสม โดยเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วประเทศจัดกิจกรรมในโอกาสพิเศษดังกล่าว 

4. จัดทำสารคดีโทรทัศน์น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ ในนามคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ เพื่อเผยแพร่ในช่วงวันคล้ายวันสวรรคต

ในการนี้ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี จึงขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ร่วมน้อมรำลึกถึง พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยขอให้ร่วมจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติหรือถวายเป็นพระราชกุศล ตามที่เห็นสมควรและเหมาะสม เนื่องในโอกาสพิเศษดังกล่าว.

แหล่งที่มา

Share:
Scroll to Top