นายกฯ ยันกับบรูไน ไทยมีนโยบายเป็นศูนย์กลางสำหรับฮาลาล

นายกฯ ยันกับบรูไน ไทยมีนโยบายเป็นศูนย์กลางสำหรับฮาลาล

นายกรัฐมนตรี หารือผู้บริหาร Brunei Investment Agency ยืนยันความร่วมมือเรื่องความมั่นคงทางอาหาร ชี้ไทยมีนโยบายเป็นศูนย์กลางสำหรับฮาลาล

วันนี้ (10 ตุลาคม 2566) เวลา 16.00 น. (ตามเวลาท้องถิ่นประเทศบรูไน ซึ่งเร็วกว่าไทย 1 ชม.) ณ โรงแรม Empire Brunei นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง พบหารือผู้บริหาร Brunei Investment Agency (BIA) นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี สรุปสาระสำคัญดังนี้ 

นายกรัฐมนตรีกล่าวถึงความร่วมมือของทั้งสองฝ่ายในสาขาที่มีศักยภาพสำหรับไทยและบรูไน โดยจากการหารือกับสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งบรูไนดารุสซาลามเกี่ยวกับการส่งออกผลิตภัณฑ์ฮาลาลของไทย ความมั่นคงทางอาหาร ซึ่งถือเป็นหนึ่งในนโยบายหลักของไทยที่จะเป็นศูนย์กลางสำหรับฮาลาล ไทยมีวัตถุดิบและสามารถพัฒนาเทคโนโลยีที่ช่วยปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และพัฒนาคุณภาพของอาหารได้ (Food Technology) ซึ่งแม้จะยังอยู่ในขั้นเริ่มแรก แต่รัฐบาลมุ่งมั่นเดินหน้า พร้อมเชื่อมั่นว่าจะมีตลาดส่งออกได้อย่างแน่นอน และเมื่อมีสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งบรูไนดารุสซาลามทรงเป็นจุดเชื่อมสำหรับโลกมุสลิม ยิ่งเชื่อมั่นว่าจะสามารถเดินหน้าความร่วมมือนี้ได้อย่างแน่นอน

ด้านผู้บริหาร BIA กล่าวว่า BIA พร้อมเจรจาเพื่อกระชับความร่วมมือ ซึ่งบรูไนให้ความสำคัญเรื่องความมั่นคงทางอาหาร เนื่องจากเพิ่งจะเปิดประเทศจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยบรูไนมีความร่วมมือเกี่ยวกับการส่งออกข้าวกับไทย ซึ่งไทยถือเป็นผู้นำ (premier) ในด้านเกษตรกรรม จึงหวังที่จะร่วมมือในด้านนี้ให้ใกล้ชิดมากยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของทั้งสองประเทศเพื่อเดินหน้าความร่วมมือด้านที่มีความสนใจและมีศักยภาพร่วมกัน โดยบรูไนหวังที่จะเรียนรู้จากประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ (Know-how) ของไทยในด้านต่างๆ ต่อไป

แหล่งที่มา

Share:
Scroll to Top