"สุทิน" ตรวจเยี่ยม บก.ทท. "บิ๊กอ๊อบ" จัดเต็มนำสวนสนาม บรรยายสรุปภารกิจ

“สุทิน” ตรวจเยี่ยม บก.ทท. “บิ๊กอ๊อบ” จัดเต็มนำสวนสนาม บรรยายสรุปภารกิจ

“บิ๊กอ๊อบ” เปิด “กองทัพไทย” รับ “บิ๊กทิน” ตรวจเยี่ยม “บก.ทท.” ยัน กองทัพพร้อมสนับสนุนนโยบายรัฐบาล พร้อม รองรับภัยคุกคามทุกรูปแบบ ทุกมิติ ด้วยความทันสมัย ประสานสอดคล้อง แน่นแฟ้นในทุกระดับ เพื่อให้เป็นที่เชื่อมั่นของประชาชน

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2566 ที่กองบัญชาการกองทัพไทย (บก.ทท.) นายสุทิน คลังแสง รมว.กลาโหม และคณะ ตรวจเยี่ยมกองบัญชาการกองทัพไทย อย่างเป็นทางการ หลังจากรับตำแหน่ง รมว.กลาโหม โดยมี พล.อ.ทรงวิทย์ หนุนภักดี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด (ผบ.ทสส.) ให้การต้อนรับ

สำหรับการตรวจเยี่ยมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อรับทราบภารกิจ การจัดการดำเนินงานที่สำคัญของกองบัญชาการกองทัพไทย โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้ถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช จากนั้นได้ตรวจแถวกองทหารเกียรติยศผสมสามเหล่าทัพ และรับฟังการบรรยายสรุปภารกิจของกองบัญชาการกองทัพไทย รับชมวีดิทัศน์การสาธิตระบบควบคุมบังคับบัญชา พร้อมมอบนโยบายในการปฏิบัติงานให้แก่กองบัญชาการกองทัพไทย

ทั้งนี้ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ได้กล่าวขอบคุณ รมว.กลาโหม ที่ได้มาตรวจเยี่ยมกองบัญชาการกองทัพไทยโดยกองบัญชาการกองทัพไทยพร้อมที่จะปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาล และกระทรวงกลาโหม ในการควบคุมและอำนวยการร่วมกับเหล่าทัพ ให้พร้อมรองรับภัยคุกคามได้ทุกรูปแบบและทุกมิติ ด้วยความทันสมัย ประสานสอดคล้อง แน่นแฟ้นในทุกระดับ เพื่อให้กองทัพไทยเป็นที่เชื่อมั่นของประชาชน และเป็นที่ยอมรับของมิตรประเทศต่อไป

นายสุทิน กล่าวว่า วันนี้ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของกองทัพไทย ได้รับทราบความพร้อมของกองทัพในการสนับสนุนการดำเนินการตามนโยบายรัฐบาล ซึ่งจะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นในการป้องกันประเทศ การรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ รวมทั้งยังสามารถให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในการพัฒนาความเป็นอยู่ และช่วยเหลือในยามที่ประสบภัยพิบัติ

ในส่วนของการดำเนินงานของกองทัพตามนโยบายรัฐบาล ได้มีการขับเคลื่อนที่สำคัญ ได้แก่ การเปลี่ยนรูปแบบการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการเป็นแบบสมัครใจ ซึ่งจะได้ขับเคลื่อนตามห้วงระยะเวลาที่เหมาะสม

นอกจากนี้ยังได้รับทราบแนวทางการพัฒนากองทัพให้ทันสมัย มีขนาดที่เหมาะสมกับภัยคุกคามในปัจจุบัน โดยได้นำเทคโนโลยีมาใช้ประโยชน์มาใช้สนับสนุนในงานด้านความมั่นคง นอกจากนี้จะได้นำศักยภาพของกองทัพ อาทิ สถานพยาบาลของกองทัพ ยุทโธปกรณ์ มาใช้สนับสนุนในการพัฒนาประเทศและการช่วยเหลือประชาชน ตลอดจนจะได้นำที่ดินในความดูแลของหน่วยทหาร มาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

“ผมมีความเชื่อมั่นว่า กองทัพจะสามารถขับเคลื่อนงานด้านความมั่นคงตามนโยบายรัฐบาลและมีความพร้อมในการปฏิบัติการร่วม เพื่อปกป้องอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติในทุกมิติ รวมทั้งสร้างความผาสุกให้กับพี่น้องประชาชน” นายสุทินกล่าว

ภาพ : ศรันย์ พงษ์สวัสดิ์

แหล่งที่มา

Share:
Scroll to Top