"ไทย-มาเลเซีย" เดินหน้าร่วมมือ เปลี่ยนชายแดนเป็นพื้นที่การเติบโตใหม่

"ไทย-มาเลเซีย" เดินหน้าร่วมมือ เปลี่ยนชายแดนเป็นพื้นที่การเติบโตใหม่

"ไทย-มาเลเซีย" เดินหน้าความร่วมมือ ก้าวหน้าการค้าร่วมกัน เป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ทางภูมิภาค เปลี่ยนแปลงให้พื้นที่ชายแดนเป็นพื้นที่แห่งการเติบโตใหม่ ต่อยอดความร่วมมือบนพื้นฐานของสันติภาพและความเจริญรุ่งเรืองของประชาชนทั้งสองประเทศ

แหล่งที่มา

Share:
Scroll to Top