ก.แรงงาน เตรียมมอบเงินกองทุนช่วยเหลือ 15 คนไทย พร้อมจัดรถ 12 คัน ส่งภูมิลำเนา

ก.แรงงาน เตรียมมอบเงินกองทุนช่วยเหลือ 15 คนไทย พร้อมจัดรถ 12 คัน ส่งภูมิลำเนา

Hamburger

แหล่งที่มา

Share:
Scroll to Top