อาการไข้หวัดใหญ่ อาจเสี่ยงภาวะแทรกซ้อนได้ หากไม่ได้รักษากับหมอ

อาการไข้หวัดใหญ่ อาจเสี่ยงภาวะแทรกซ้อนได้ หากไม่ได้รักษากับหมอ

  ไข้หวัดใหญ่อาจเสี่ยงภาวะแทรกซ้อนได้ ยิ่งกลุ่มเสี่ยงยิ่งต้องระวัง เพราะในบางกรณีอาจอันตรายได้

แหล่งที่มา

Share:
Scroll to Top