MEA จัดกิจกรรม พนักงานอาสาสร้างสรรค์ ประจำปี 2566 (MEA Volunteer 2023)

MEA จัดกิจกรรม พนักงานอาสาสร้างสรรค์ ประจำปี 2566 (MEA Volunteer 2023)

เมื่อวันที่ 9-12 ตุลาคม 2566 MEA หรือการไฟฟ้านครหลวง จัดกิจกรรม “รด.3 เปลี่ยนหลอดไฟและพัดลมเพื่ออนุบาล 3 โดยพนักงานอาสา กลุ่มรักษาสายส่งใต้ดิน 3” MEA ดำเนินการปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคาร ติดตั้งไฟ LED และพัดลม ภายในโรงเรียนเรียน ณ โรงเรียนวัดคลองสวน (พรหมอุทิศวิทยาคาร) อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ

MEA ในฐานะหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย มีหน้าที่ดูแลระบบจำหน่ายไฟฟ้าในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ ให้ความสำคัญกับการจัดกิจกรรม พนักงานอาสาสร้างสรรค์ (MEA Volunteer) ซึ่ง ณ ปัจจุบัน MEA ได้ดำเนินการกิจกรรมพนักงานอาสาสร้างสรรค์เข้าสู่ปีที่ 4 โดย MEA ดำเนินงานด้วยความห่วงใยในสังคมและสิ่งแวดล้อม ขอร่วมแบ่งปันสิ่งดี ๆ คืนสู่สังคม โดยใช้ทักษะความรู้ความสามารถของพนักงานอาสาสร้างสรรค์ MEA Volunteer เพื่อเป็นส่วนหนึ่งช่วยเหลือสร้างประโยชน์ให้กับสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนต่อไปแหล่งที่มา

Share:
Scroll to Top