ลักษณะ “หัวนม” แบบไหน ที่ไม่ปกติ

ลักษณะ “หัวนม” แบบไหน ที่ไม่ปกติ

  หัวนมบอด หัวนมมีขน หัวนมตะปุ่มตะป่ำ แบบไหนถึงเรียกว่าหัวนมผิดปกติ แล้วอันตรายหรือไม่

แหล่งที่มา

Share:
Scroll to Top