“สุภาพบุรุษ” คืออะไร ไขความหมายที่ซ่อนอยู่ในคำนี้

“สุภาพบุรุษ” คืออะไร ไขความหมายที่ซ่อนอยู่ในคำนี้

  คำว่า “สุภาพบุรุษ” ตามพจนานุกรมภาษาไทยได้ให้ความหมายว่า “ชายที่มีกิริยาวาจาเรียบร้อย รู้กาลเทศะ และมีคุณธรรม”

แหล่งที่มา

Share:
Scroll to Top