ซาอุฯไฟเขียว อนุญาตเครื่องบินผ่านน่านฟ้า อพยพแรงงานไทย ลดเวลาเดินทางเหลือ 8 ชั่วโมง

ซาอุฯไฟเขียว อนุญาตเครื่องบินผ่านน่านฟ้า อพยพแรงงานไทย ลดเวลาเดินทางเหลือ 8 ชั่วโมง

Scroll to Top